Privacyverklaring

Naar contact
Privacyverklaring
Berg Verhuur B.V. (KVK.nr.: 57596204, Dorser 9, 5711 LE Someren), hierna aan te duiden als Berg Verhuur B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Berg Verhuur B.V. (hierna aan te duiden als: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Met deze privacyverklaring informeren wij jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt hebt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer je gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over jouw interesses en voorkeuren.

 

Aan ons verstrekte gegevens
Als je met Berg Verhuur B.V. een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig.
naam en adres (NAW-Gegevens);
contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
geslacht;
bedrijfsgegevens;
financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

 

Gegevens over jouw gebruik van onze diensten
Als je gebruikt maakt van de diensten van Berg Verhuur B.V. of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:
Gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer; surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
Indien je e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag);
Het uitgangspunt daarbij is dat Berg Verhuur B.V. niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

 

Rechtsgronden van de verwerkingen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Berg Verhuur B.V. Toestemming van de gebruiker
Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken.
In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan jouw privacybelang.
Indien je bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact opnemen met: Tel: +31 493 490527

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken je persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar je om vraagt. Je persoonsgegevens worden door Berg Verhuur B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:
Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden. Voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties.
Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen.
Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening. Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren.
Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, Social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt.
Jou benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie.
Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten.
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Berg Verhuur B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Contactformulier Aanvraag via E-mail Overige formulieren Nieuwsbriefinschrijving Klant gegevens
Max. 2 jaar
Max. 2 jaar
Max. 2 jaar
Tot op moment van uitschrijving Max 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Berg Verhuur B.V. verstrekt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Berg Verhuur B.V. gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners).
Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Berg Verhuur B.V. .

 

Privacy beleid andere websites
Berg Verhuur B.V. kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties.
Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de desbetreffende website te lezen.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Op onze websites gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van deze website wordt opgeslagen op of uitgelezen van jouw apparaat. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Bij jouw eerste bezoek aan onze website, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij en derde partijen gebruiken.

Cookie; Entiteit; Waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
ActiveCampaign

ActiveCampaign, Verenigde Staten

 

Analytisch, marketing Deze cookies kunnen gebruikt worden om rapporten op te stellen van het verkeer op de website vanuit ActiveCampaign en om de opvolging naar bezoekers persoonlijk te maken.  1 maand
Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde staten

 

Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten

 

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.
Maximaal 2 jaar
Google Ads Conversion

Google LLC, Verenigde Staten

 

Marketing Cookies van Google Ads worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag. Maximaal 1 jaar
Google Dynamic Remarketing

Google LLC, Verenigde Staten

 

Marketing Deze cookies worden geplaatst, zodat wij relevante advertenties kunnen weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Maximaal 1 jaar
Facebook Custom Audience

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Maximaal 3 maanden
LinkedIn Ads

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

 

Marketing Deze cookies worden geplaatst om het online advertentieaanbod te verbeteren en ons inzicht te geven in onze campagneprestaties. Maximaal 2 jaar
LinkedIn Analytics

LinkedIn Corporation, Verenigde Staten

 

Analytisch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Maximaal 2 jaar
Facebook Connect

Facebook, Inc., Verenigde Staten

 

Marketing Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht en gepersonaliseerd te adverteren. Maximaal 3 maanden
YouTube

Google LLC, Verenigde Staten

 

Marketing Dit zijn cookies die door YouTube worden geplaatst om het gedrag van bezoekers te analyseren. Er wordt een YouTube-video op de website gezet en wanneer de gebruikers deze bekijkt, komt er informatie vrij. Maximaal 6 maanden
Diversen:

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar

 

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Berg Verhuur B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt je verzoek sturen naar:
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Berg Verhuur B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Bij het indienen van het verzoek kunnen we je om een kopie van je identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is ingediend en we je persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in jouw gegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Berg Verhuur B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen:
Hardware is uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates.
Toegang tot persoonsgegevens is ENCRYPTED.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op:                   Tel: +31 493 490527

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
Berg Verhuur B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud verkregen van andere websites.
Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze websites.

 

Contactgegevens
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:
Berg Verhuur B.V. Dorser 9
5711 LE Someren Tel: +31 493 490527

 

Wijzigingen in het privacy beleid
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Wil je deze inzien neem dan contact met ons op. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 19-05-2018.
[cookie_declaration]

Zeer prettig en betrouwbaar

“De VIP toiletwagens van Rob heb ik als Interieurdesigner mogen upgraden met mooie glamour foto's, een lust voor ieders oog! Rob onderscheidt zich hiermee en daarnaast een zeer prettig en betrouwbaar persoon om mee samen te werken!”

- Monique Van Rixtel

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactgegevens

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×